18/09/2021 01:25Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Con gái có hai bến nước

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 18/08/2019 11:22

 

Con gái có hai bến nước,
Bến đục thì chịu, bến trong thì nhờ.
Nguồn: Nguyễn Tấn Long, Phan Canh, Thi ca bình dân Việt Nam - Quyển 1: Nhân sinh quan, NXB Xuân thu, 1975

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Con gái có hai bến nước