08/02/2023 03:11Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Phụng sứ Đại Thanh quốc, kinh Quảng Đông dương phận Tam Châu đường, ngộ cụ phong
奉使大清國經廣東洋分三洲塘遇颶風

Tác giả: Trịnh Hoài Đức - 鄭懷德

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi Vanachi vào 18/11/2018 22:37

 

Nguyên tác

三洲晴晚使帆行,
昏黑何來飃母精。
粵海波濤林壑漲,
上川風雨地天盲。
止將忠義持舟楫,
奚有顚危畏鰐鯨。
帝鑑梯航臣節苦,
應教嶽凟護蜺旌。

Phiên âm

Tam Châu tình vãn sứ phàm hành,
Hôn hắc hà lai phiêu mẫu tinh.
Việt hải ba đào lâm hác trướng,
Thượng xuyên phong vũ địa thiên manh.
Chỉ tương trung nghĩa trì chu tiếp,
Hề hữu điên nguy uý ngạc kình.
Đế giám thê hàng thần tiết khổ,
Ưng giao nhạc độc hộ nghê tinh.

Bản dịch của Lê Quang Trường

Tam Châu chiều lặng, sứ thuyền giong,
Gió lốc từ đâu đến bão bùng.
Việt hải sóng ngàn trào vách núi,
Thượng xuyên mưa gió tối bầu không.
Đem lòng trung nghĩa gìn lèo lái,
Nào sợ ngạc kình nản nguy hung.
Đế tỏ thuyền bè, thần bớt khổ,
Cờ nghê gìn giữ, có non sông.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trịnh Hoài Đức » Phụng sứ Đại Thanh quốc, kinh Quảng Đông dương phận Tam Châu đường, ngộ cụ phong