30/05/2024 20:10Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tống bắc sứ Tát Chỉ Ngoã, Triệu Tử Kỳ
送北使撒只瓦,趙子期

Tác giả: Trần Minh Tông - 陳明宗

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trần
Đăng bởi Vanachi vào 09/08/2008 20:41

 

Nguyên tác

馹騎行行瘴霧深,
海邊光照使星臨。
四方專對男兒志,
一視同仁天子心。
越國山河供傑句,
周家雨露播綸音。
明朝相隔雲南北,
今日休辭酒滿斟。

Phiên âm

Nhật kỵ hành hành chướng vụ thâm,
Hải biên quang chiếu sứ tinh lâm.
Tứ phương chuyên đối nam nhi chí,
Nhất thị đồng nhân thiên tử tâm.
Việt quốc sơn hà cung kiệt cú,
Chu gia vũ lộ bá luân âm.
Minh triêu tương cách vân nam bắc,
Kim nhật hưu từ tửu mãn châm.

Dịch nghĩa

Ngựa trạm rong ruổi trong sương mù lam chướng dày đặc,
Ánh sao sứ thần chiếu sáng đến tận miền ven biển.
Chuyên ứng đối ở bốn phương là chí nam nhi,
Coi tất cả như nhau là tấm lòng thiên tử.
Non sông nước Việt cung cấp những câu thơ tuyệt hay,
Mưa móc nhà Chu truyền bá tiếng nói đẹp như lụa.
Sáng mai xa nhau, mây chia đôi ngả bắc nam,
Hôm nay xin đừng từ chối chén rượu rót đầy.

Bản dịch của Huệ Chi

Ngựa trạm xông pha lớp khói mù,
Sứ tinh chiếu rạng đến biên khu.
Muôn phương như một, lòng thiên tử,
Bốn cõi so lời, chí trượng phu.
Hứng dậy câu thần: non nước Việt,
Chiếu truyền việt nam mượt: móc như Chu.
Sáng mai mây rẽ trời nam bắc,
Đầy chén hôm nay, chớ khước từ.
Triệu Tử Kỳ tức Lễ bộ lang trung Triệu Kỳ Di 趙期頤, tự Tử Kỳ 子期.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trần Minh Tông » Tống bắc sứ Tát Chỉ Ngoã, Triệu Tử Kỳ