01/10/2022 09:17Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Xuân dạ yến đào lý viên tự
春夜宴桃李園序

Tác giả: Lý Bạch - 李白

Thể thơ: Tản văn; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi hahuyen vào 01/06/2008 14:02

 

Nguyên tác

夫,天地者,萬物之逆旅;光陰者,百代之過客。而浮生若夢,爲歡幾何?古人秉燭夜遊,良有以也。況陽春召我以煙景,大塊假我以文章。會桃李之芳園,序天倫之樂事。群季俊秀,皆爲惠連。吾人詠歌,獨慚康樂。幽賞未已,高談轉清。開瓊筵以坐華,飛羽觴而醉月。不有佳作,何伸雅懷?如詩不成,罰依金谷酒數。

Phiên âm

Phù, thiên địa giả, vạn vật chi nghịch lữ; quang âm giả, bách đại chi quá khách. Nhi phù sinh nhược mộng, vi hoan kỷ hà? Cổ nhân bỉnh chúc dạ du[1], lương hữu dĩ dã. Huống dương xuân triệu ngã dĩ yên cảnh, đại khối giả ngã dĩ văn chương. Hội đào lý chi phương viên, tự thiên luân chi lạc sự. Quần quý tuấn tú, giai vi Huệ Liên[2]; ngô nhân vịnh ca, độc tàm Khang Lạc[3]. U thưởng vị dĩ, cao đàm chuyển thanh. Khai quỳnh diên dĩ toạ hoa, phi vũ thương[4] nhi tuý nguyệt. Bất hữu giai tác, hà thân nhã hoài? Như thi bất thành, phạt y Kim Cốc[5] tửu sổ.

Bản dịch của Đất Văn Lang

Đất trời: quán trọ muôn loài, vật
Ngày tháng: khách đêm của vạn đời
Giấc mộng nổi chìm vui được mấy
Sao không đốt đuốc dạo đêm chơi
Xuân lùa sương khói tuồng khơi hứng
Đất tạo văn thơ để gợi lời
Vườn Lý vui vầy đêm yến tiệc
Người thơ thờ thẫn áng mây trời
Huệ Liên thoáng hận người sao đẹp
Khang Lạc cả cười khách thẹn chăng
Ngoạn cảnh, đàm văn, cười với bạn
Hoa thơm, chiếu ngọc, uống cùng trăng
Văn ngôn chẳng khoáng lòng đâu hả
Thi tứ chưa đầy rượu càng hăng
Tự là một bài văn ngắn chép lại một việc gì, phô bày một điều gì.

[1] Cổ thi có câu: “Trú đoản khổ dạ trường, hà bất bỉnh chúc dạ du?” 晝短苦夜長,何不秉燭遊 (Ngày ngắn khổ đêm dài, sao chẳng đốt đuốc chơi?)
[2] Tạ Huệ Liên là em tạ Linh Vận đời Lục Triều, rất đa tài.
[3] Tức Tạ Linh Vận, thi văn tung hoành tuấn dật, được tập tước làm Khang Lạc công (có sách chép là Khang Lạc hầu).
[4] Về chữ “vũ thương” này có nhiều thuyết lắm, ta chỉ nên biết là đồ đựng rượu.
[5] Kim Cốc là tên một khu vườn của Thạch Sùng đời Tấn. Các văn nhân thi sĩ họp trong vườn để uống rượu, làm thơ phú, ai không làm được thì phải phạt uống ba đấu rượu.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lý Bạch » Xuân dạ yến đào lý viên tự