15/04/2024 15:38Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Nhớ ai?

Tác giả: Minh Sơn Lê

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Minh Sơn Lê vào 11/03/2021 20:54

 

Nhớ người thét giữa ba quân
Trên sông Như Nguyệt khiếp quân giặc thù
Vó câu chiến địa mịt mù
Kinh hoàng Lưỡng Quảng, quân thù rã tan!

Nhớ người mang kiếm qua sông
Thề: “không chiến thắng thì không trở về”
Bạch Đằng Giang vẹn lời thề
Thoát Hoan trốn chạy. Mã Nhi cúi đầu!

Nhớ người không biết cúi đầu
“Đế vương” có nghĩa gì đâu với người
Hiên ngang đứng giữa đất trời
Để không mang nhục cho người Việt Nam

Nhớ người lên ải Nam quan
Tiễn cha nuốt lệ lòng mang chí hùng
Mười năm nuôi nấng lòng trung
“Bình Ngô đại cáo” khiếp run quân thù!

Nhớ người áo vải vá khâu
Mười năm mài kiếm nguyện câu rửa hờn
Hờn vì giặc chiếm giang sơn
Hận phường mải quốc nhơn nhơn phú quyền

Nhớ người quên cả thù riêng
Bỏ nhà lên núi thề nguyền dấn thân
Thăng Long mở trận chào xuân
Viết nên trang sử Đống Đa, Ngọc Hồi

Làm sao không thấy nghẹn lời…
Hôm nay đất nước tơi bời đớn đau!
Người xưa ơi… giờ nơi đâu?
Hè 2 ngàn 14.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Minh Sơn Lê » Nhớ ai?