03/08/2020 19:27Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Anh điếc lôi anh điếc...
Глухой глухого звал

Tác giả: Aleksandr Pushkin - Александр Пушкин

Nước: Nga
Đăng bởi hongha83 vào 19/06/2008 18:01

 

Nguyên tác

Глухой глухого звал к суду судьи глухого,
Глухой кричал: «Моя им сведена корова!» —
«Помилуй,— возопил глухой тому в ответ, —
Сей пустошью владел еще покойный дед».
   Судья решил: «Чтоб не было разврата,
Жените молодца, хоть девка виновата».

Bản dịch của Vũ Thế Khôi

Anh điếc lôi anh điếc ra hầu toà với quan toà điếc
Anh điếc nọ hét thật to:
- "Bẩm quý tòa, nó dắt trộm con bò tôi!"
- Oan cho tôi! - anh điếc kia cố lớn tiếng đáp lời
- Đồng hoang ấy của nhà tôi có từ thời cố nội!"
Quan toà điếc bèn phán - "Nhằm tuyệt diệt dâm ô
Bản toà cho thằng nọ cưới, dầu con kia có tội!"
1830

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Aleksandr Pushkin » Anh điếc lôi anh điếc...