02/04/2023 07:01Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tặng Quế Sơn thiếu uý
贈桂山少尉

Tác giả: Cao Bá Quát - 高伯适

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi tôn tiền tử vào 21/03/2020 17:25

 

Nguyên tác

松庭人靜草青青,
鳥語虫吟次第咱。
羨煞坡翁清福分,
閑門晏坐冷泉亭。

Phiên âm

Tùng đình nhân tĩnh thảo thanh thanh,
Điểu ngữ trùng ngâm thứ đệ thinh.
Tiên sát Pha ông thanh phúc phận,
Nhàn môn yến toạ Lãnh Tuyền đình.

Dịch nghĩa

Sân tùng người vắng cỏ xanh xanh,
Chim hót, trùng kêu nghe rõ lần lượt.
Hâm mộ quá phúc phận trong sạch của ông Pha,
Nhàn ngồi thoải mái trước của nhà hóng mát Lãnh Tuyền.

Bản dịch của Đỗ Quang Liên

Sân tùng người vắng cỏ xanh xanh,
Chim hót, trùng kêu vẳng đến mình.
Phúc phận ông Pha thanh quý quá,
Nhàn ngồi bên cửa Lãnh Tuyền đình.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Cao Bá Quát » Tặng Quế Sơn thiếu uý