07/07/2020 11:27Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Ngư nhàn
漁間

Tác giả: Không Lộ thiền sư - 倥路禪師

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Lý
Đăng bởi Vanachi vào 29/06/2005 21:59

 

Nguyên tác

萬里清江萬里天,
一村桑柘一村煙。
漁翁睡著無人喚,
過午醒來雪滿船。

Phiên âm

Vạn lý thanh giang, vạn lý thiên,
Nhất thôn tang giá, nhất thôn yên.
Ngư ông thuỵ trước, vô nhân hoán,
Quá ngọ tỉnh lai, tuyết mãn thuyền.

Dịch nghĩa

Sông xanh muôn dặm, trời muôn dặm,
Một xóm dâu gai, xóm khói mây.
Ông chài ngủ say tít không ai gọi,
Quá trưa tỉnh dậy, tuyết xuống đầy thuyền.

Bản dịch của Kiều Thu Hoạch

Trời xanh nước biếc muôn trùng,
Một thôn sương khói, một vùng dâu đay.
Ông chài ngủ tít ai lay,
Quá trưa tỉnh dậy, tuyết bay đầy thuyền.
Bài thơ này thực chất là bài Tuý trước 醉著 của Hàn Ốc 韓偓 (844-923) đời Đường, Trung Quốc.

Bài thơ này được sử dụng làm bài đọc thêm trong chương trình SGK Văn học 10 giai đoạn 1990-2006.

Nguồn: Thơ văn Lý Trần (tập I), NXB Khoa học Xã hội, 1972

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Không Lộ thiền sư » Ngư nhàn