22/09/2020 22:03Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đường đi một ngày có xe tay võng cáng

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Thể loại khác (thơ); Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Cận đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 29/09/2015 05:22

 

Đường đi một ngày có xe tay võng cáng,
Đường đi đôi ba tháng có xe điện tàu bay.
Cớ chi em biết chốn anh rày,
Đường thiên sơn vạn thuỷ, mấy nghìn ngày cũng tìm đi.
Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Đường đi một ngày có xe tay võng cáng