26/03/2023 22:04Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Bài số 01
01

Tác giả: Tagore Rabindranath - রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

Nước: Ấn Độ
Đăng bởi Phụng vũ cửu thiên vào 18/04/2008 10:01

 

Nguyên tác

Bid me and I shall gather my fruits to bring them in full baskets into your courtyard, though some are lost and some not ripe.

For the season grows heavy with its fulness, and there is a plaintive shepherd's pipe in the shade.

Bid me and I shall set sail on the river.

The March wind is fretful, fretting the languid waves into murmurs.

The garden has yielded its all, and in the weary hour of evening the call comes from your house on the shore in the sunset.

Dịch nghĩa

Người hãy gọi tôi, tôi sẽ hái quả mang vào sân nhà người trong những làn đầy, dầu cho có vài quả rơi rụng mất hay vẫn còn xanh.
Vì mùa màng đã về trĩu nặng với tiềng kèn buồn ề ì của người chăn cừu dưới gốc cây.
Xin cho gọi tôi
Rồi tôi sẽ dong buồm đi trên sóng nước
Nghe gió tháng Ba cáu kỉnh thổi lăn tăn gợn mặt hồ thành những tiếng rì rào
Vườn đã hái xong, và trong những giờ phút mệt mỏi của buổi chiều tà
Tiếng gọi cất lên từ mái nhà người trên bờ biển sẽ gọi tôi về dưới bóng hoàng hôn.

Bản dịch của Phụng Vũ Cửu Thiên

Hãy gọi anh,
Anh sẽ hái quả mang vào sân nhà em trong những làn đầy
Dù cho chúng bị thất lạc hay còn xanh.
Vì mùa màng đã về trĩu nặng với tiềng kèn buồn ề ì của người chăn cừu dưới gốc cây.
Gọi anh đi
Rồi anh sẽ dong buồm đi trên sóng nước
Nghe gió tháng Ba cáu kỉnh thổi lăn tăn gợn mặt hồ thành những tiếng rì rào
Vườn đã hái xong, và trong những giờ phút mệt mỏi của buổi chiều tà
Tiếng gọi cất lên từ mái nhà trên bờ biển gọi anh về dưới bóng hoàng hôn.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tagore Rabindranath » Bài số 01