09/12/2022 09:11Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tuyệt bút

Tác giả: Trương Vĩnh Ký - 張永記

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Cận đại
Đăng bởi Vanachi vào 11/01/2008 10:47

 

Quanh quanh, quẩn quẩn lối đường quai,
Xô đẩy người vô giữa cuộc đời,
Học thức giữ tên con mọt sách,
Công danh rút lại cái quan tài.
Dạo hòn lũ kiến men chân bước,
Bò xối con sùng tắc lưỡi hoài.
Cuốn sổ bình sinh công với tội,
Tìm nơi thẩm phán để thừa khai.
Bài này tác giả viết trước khi lìa cõi thế.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trương Vĩnh Ký » Tuyệt bút