24/10/2021 07:57Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Bài 03
03

Tác giả: Matsuo Basho - 松尾笆焦

Nước: Nhật Bản
Đăng bởi hongha83 vào 06/11/2008 23:25

 

Nguyên tác

しばらくは 
瀧に籠るや 
夏の始

Bản dịch của Vĩnh Sính

Một hồi lâu
Tôi vào trong thác nước
Mùa hè bắt đầu

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Matsuo Basho » Bài 03