04/12/2021 02:28Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Khốc Hoa Khương nhất bách thủ kỳ 084
哭華姜一百首其八十四

Tác giả: Khuất Đại Quân - 屈大均

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Minh
Đăng bởi tôn tiền tử vào 20/12/2020 09:35

 

Nguyên tác

啼到無聲血滿枝,
杜鵑何似客心悲。
英雄自古原無主,
不殉佳人欲殉誰。

Phiên âm

Đề đáo vô thanh huyết mãn chi,
Đỗ quyên hà tự khách tâm bi.
Anh hùng tự cổ nguyên vô chủ,
Bất tuẫn giai nhân dục tuẫn thuỳ.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Huyết đầy cành kêu cho hết tiếng,
Đỗ quyên buồn lòng khách hắt hiu.
Không chủ ý anh hùng tự cổ,
Vì giai nhân chết cũng đã nhiều.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuất Đại Quân » Khốc Hoa Khương nhất bách thủ kỳ 084