25/09/2021 08:41Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Điểm danh

Tác giả: Trần Ngọc Tuấn

Thể thơ: Thơ tự do; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Nguyễn Dũng vào 30/07/2009 13:36

 

(Tặng nhà thơ Bùi Minh Quốc)

Toàn tiểu đoàn tập hợp để điểm danh!
Hôm nay là ngày ba mươi tháng tư năm hai ngàn lẻ chín
Sao vắng nhiều thế này
Đồng đội ơi! Ở đâu?
Sao không về chỉ có tiếng vang từ núi
Toàn tiểu đoàn tập hợp để điểm danh!
Tiểu đoàn trưởng hô lên thấy mắt mình bỗng ướt
Quảng Trị - Thừa Thiên - Tây Nguyên - Biên cương phía Bắc...
Dọc hai đầu tổ quốc khói hương bay
Toàn tiểu đoàn tập hợp để điểm danh!
Thiếu thằng X thằng Y thằng Z
Chúng nó nhắn tin: đang triển khai dự án
Băm nát Tây Nguyên lấp tội trốn đào hầm
Máu một thời lửa đạn vẫn còn tươi
Cỏ hai mươi xanh mướt mồ liệt sĩ
Cỏ sẽ héo cỏ ơi thương cỏ quá!
Bùn đỏ Tây Nguyên giết cỏ chết hai lần
Toàn tiểu đoàn tập hợp để điểm danh!!!
Nguồn: tác giả cung cấp

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trần Ngọc Tuấn » Điểm danh