28/10/2020 10:05Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tục cổ kim tập - Bài 1543
続古今集 - 1543

Tác giả: Ono no Komachi - 小野 小町

Nước: Nhật Bản
Đăng bởi hongha83 vào 11/05/2014 10:22

 

Nguyên tác

卯の花の
さける垣根に時
ならでわが
ごとぞな
く鶯の声

Bản dịch của Đoàn Lê Giang

Mùa xuân đã qua rồi
Trên bơg giậu tầm xuân
Chim oanh buồn kêu mãi
Cả hai chúng tôi
Bị thời gian bỏ lại
Nguồn: Những kỳ nữ trong thơ ca Đông Á, NXB Văn hoá - Văn nghệ, 2014

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Ono no Komachi » Tục cổ kim tập - Bài 1543