20/01/2022 04:43Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Nếu trong đời em...
Ha életében...

Tác giả: Petőfi Sándor

Nước: Hungary
Đăng bởi Hoa Xuyên Tuyết vào 28/08/2007 23:00

 

Nguyên tác

Ha életében nem szerettem volna
A szőke fürtök kedves gyermekét:
Övé leendett életem, szerelmem,
Midőn halotti ágyon feküvék.

Mi szép, mi szép volt a halotti ágyon!
Mint hajnalban ha fényes hattyu száll,
Mint tiszta hó a téli rózsaszálon:
Lengett fölötte a fehér halál.

(Pest, 1845. január-február)

Dịch nghĩa

Nếu trong đời em, anh chưa yêu
Đứa trẻ dễ thương với những lọn tóc vàng ánh
Thì đời anh, tình anh vẫn sẽ là của em
Khi anh nằm trên giường của tử thần

Có gì đẹp, có gì hay trên chiếc giường tử thần ấy?
Như rạng sáng ban mai, khi cánh thiên nga chói lọi bay lên
Như màn tuyết phủ tinh khôi trên cánh hồng đông giá
Lay động phía bên trên là tử thần trắng.

(Pest, tháng 1/2-1845)

Bản dịch của Thuỵ Anh

Nếu anh chưa yêu khi em sống trên đời,
Bé con dễ thương tóc vàng óng ánh,
Thì của em đây, trên giường chết lạnh
Cả cuộc đời anh và trọn vẹn tình nồng

Có gì đẹp chăng, có gì đẹp chăng trên giường chết u buồn
Như rạng đông thiên nga sáng lòa cất cánh
Như tinh khôi tuyết ôm ấp cành hồng giá lạnh
Lay động phía trên là bóng trắng tử thần…
Bản dịch nghĩa của Hoàng Linh
(Dự án dịch thơ của Thi Viện)

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Petőfi Sándor » Nếu trong đời em...