29/09/2020 19:00Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Anh đi Tây làm chi cho thầy thương mẹ nhớ

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Thể loại khác (thơ); Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Cận đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 01/04/2015 17:41

 

Anh đi Tây làm chi cho thầy thương mẹ nhớ
Nghe mấy lời anh hãy quay lui
Kẻo đêm năm canh châu sa luỵ ứa ngậm ngùi
Thầy mẹ già yếu, để lại mình tôi lạnh lùng
Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Anh đi Tây làm chi cho thầy thương mẹ nhớ