28/05/2022 21:54Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Phố bằng lăng

Tác giả: Đào Vĩnh

Thể thơ: Thơ tự do; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 04/01/2017 14:10

 

Tôi đứng trên tầng năm
Phố Đại La thành Dòng - Sông - Phố
Cây đôi bờ dọc mùa hè lửa
Bằng lăng hoa đắp tím đôi bờ

Xe Đrim - tà váy ngắn như ô
Bụi chừng cũng ngại vương mái tóc
Tôi và hoa làm sao mà đuổi bắt
Em về đâu, nào biết về đâu?

Hà Nội xinh thêm sắc thêm màu
Bỏ lầm lũi người bộ hành nắng khét
Những lều quán, gầm cầu, chợ xép...
Trên con thuyền chúng chiếng không neo

Màu của thuỷ chung đâu có chia đều
Bạn mẫn cảm còn tôi thì chậm chạp
Ai khuôn vàng, ai đầy lấm láp
Nước chảy đá mòn bằng lăng im
8-1994

Nguồn: Bây giờ năm 95 (thơ), Đào Vĩnh, NXB Lao động, 1995

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đào Vĩnh » Phố bằng lăng