02/02/2023 03:38Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Lục bát nhà quê

Tác giả: Đặng Nguyệt Anh

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 27/09/2022 20:22

 

Rằng tôi lục bát nhà quê
Ai chia sẻ, ai cười chê cũng đành

Bởi tôi yêu luỹ tre xanh
Càng yêu tha thiết mái đình cây đa

Cười chê chuyện của người ta
Mái tranh gốc rạ chính là quê tôi
Nguồn: Thơ lẻ, Đặng Nguyệt Anh, NXB Hội nhà văn, 2022

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đặng Nguyệt Anh » Lục bát nhà quê