02/04/2023 06:06Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Chung Nam biệt nghiệp
終南別業

Tác giả: Vương Duy - 王維

Thể thơ: Ngũ ngôn cổ phong; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi Vanachi vào 20/02/2006 13:50

 

Nguyên tác

中歲頗好道,
晚家南山陲。
興來美獨往,
勝事空自知。
行到水窮處,
坐看雲起時。
偶然值林叟,
談笑無還期。

Phiên âm

Trung thế phả hiếu đạo,
Vân gia Nam sơn thuỳ.
Hứng lai mỗi độc vãng,
Thắng sự không tự tri.
Hành đáo thuỷ cùng xứ,
Toạ khan vân khởi thì.
Ngẫu nhiên trị lâm tẩu,
Đàm tiếu vô hoàn kỳ.

Dịch nghĩa

Lúc còn trung niên rất mộ đạo,
Đến lúc già về ở mé núi Chung Nam.
Có hứng thì đi dạo một mình,
Có chuyện thích ý một mình mình biết.
Đi đến tận cùng chỗ hết nước,
Ngồi nhìn lúc mây bắt đầu hiện ra.
Ngẫu nhiên bỗng gặp có cụ lão trong rừng,
Nói nói cười cười không để ý chừng nào về nhà.

Bản dịch của Trần Tế Xương

Học Phật năm xưa cũng muốn nhàn
Lúc già về nghỉ cõi Nam san
Đi về vui tớ bao nhiêu chốn
Tốt đẹp rầu ai cũng chẳng bàn
Ngoảnh lại mấy ngòi phơi bãi cát
Trông lên năm vẻ thức mây ngàn
Ông già bỗng gặp đâu ta đó
Cười nói thâu ngày cuộc chửa tan
Nguồn: Đường thi quốc âm cổ bản, NXB Tổng hợp TP Hồ Chí Minh, 2017

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Vương Duy » Chung Nam biệt nghiệp