05/07/2020 18:07Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Một tay hai trái khó bưng

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 03/03/2015 16:41

 

Một tay hai trái khó bưng,
Muốn bưng trái nọ thì đừng trái kia.
Nguồn: Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Một tay hai trái khó bưng