04/10/2022 01:43Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hãy nhớ
Remember

Tác giả: Christina Rossetti

Nước: Anh
Đăng bởi estrange vào 05/04/2008 10:53

 

Nguyên tác

Remember me when I am gone away,
Gone far away into the silent land;
When you can no more hold me by the hand,
Nor I half turn to go yet turning stay.

Remember me when no more day by day
You tell me of our future that you plann'd:
Only remember me; you understand
It will be late to counsel then or pray.

Yet if you should forget me for a while
And afterwards remember, do not grieve:
For if the darkness and corruption leave
A vestige of the thoughts that once I had,

Better by far you should forget and smile
Than that you should remember and be sad.

Bản dịch của Vũ Hoàng Linh

Hãy nhớ em khi em đã đi xa
Khi em tới miền đất lặng câm
Khi tay em anh chẳng thể cầm
Và em không thể dùng dằng đi hay ở

Hãy nhớ em khi mình không còn gặp gỡ
Anh chẳng thể kể em nghe về nỗi nhớ
Mọi sự muộn rồi hằn rằng anh cũng biết
Có ích chi những nguyện cầu da diết

Nhưng có những lúc anh hãy nên quên
Để nhớ em sau đó, để anh đừng đau khổ
Bởi nếu còn lại sau bóng tối phai tàn
Chút nào đó những ý nghĩ của em

Thì anh hãy mỉm cười và hãy biết quên
Đừng nhớ em để rồi anh buồn khổ

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Christina Rossetti » Hãy nhớ