29/10/2021 06:49Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tống tăng
送僧

Tác giả: Giả Đảo - 賈島

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi Trần Đông Phong vào 19/06/2021 09:19

 

Nguyên tác

池上時時松雪落,
焚香烟起見孤燈。
靜夜憶誰來對坐,
曲江南岸寺中僧。

Phiên âm

Trì thượng thì thì tùng tuyết lạc,
Phần hương yên khởi kiến cô đăng.
Tĩnh dạ ức thuỳ lai đối toạ,
Khúc Giang nam ngạn tự trung tăng.

Bản dịch của Trần Đông Phong

Lúc lúc trên ao tùng tuyết sa
Đốt hương đèn lẻ khói bay ra
Nhớ ai lặng lẽ ngồi cùng đối
Sông Khúc bờ nam sư ở chùa.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Giả Đảo » Tống tăng