03/02/2023 10:58Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Vội vàng

Tác giả: Hàn Quốc Vũ - Phan Quốc Vũ

Thể thơ: Thơ tự do; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Phan Quốc Vũ vào 26/03/2016 10:03

 

Chiếc xe
Con đường
Hôn vội
Xa!
Nguồn: Những vần thơ, NXB Thanh niên, 2000

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Hàn Quốc Vũ » Vội vàng