28/10/2021 15:05Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Bà chết cháu được ăn xôi

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 03/03/2011 12:53

 

Bà chết cháu được ăn xôi,
Hai tay hai nắm bà ôi là bà.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Bà chết cháu được ăn xôi