19/01/2021 20:27Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Công anh làm rể ba năm (II)

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 24/03/2015 16:25

 

Công anh làm rể ba năm,
Ăn những cơm hớt với hàm cá trê.
Ba năm anh trở ra về,
Cơm hớt phần chó, hàm trê phần mèo.
Nguồn: Phạm Việt Long, Tục ngữ, ca dao về quan hệ gia đình, NXB Chính trị quốc gia, 2004

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Công anh làm rể ba năm (II)