02/12/2020 03:14Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Xác đá hồn mai

Tác giả: Vũ Hoàng Chương

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Biển nhớ vào 08/05/2008 23:57

 

Trắng mộng cành mai xót Bạch Vương
Ai say ca quán?.. ngủ sa trường?
Ngôi lầu Hưng Phế, rèm Hoa Đá
Cạn máu rồi... trơ những lóng xương!

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Vũ Hoàng Chương » Xác đá hồn mai