23/05/2024 22:27Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Trống

Tác giả: Kim Young-rang - 김영랑

Nước: Hàn Quốc
Đăng bởi hongha83 vào 11/11/2008 05:11

 

Nguyên tác

자네 소리 하게 내 북을 잡지

진양조 중모리 중중모리
엇머리 자진머리 휘몰아보아

이렇게 숨결이 꼭 마자사만 이룬 일이란
인생에 흔치 않어 어려운 일 시원한 일.

소리를 떠나서야 북은 오직 가죽일 뿐
헛 때리면 만갑(萬甲)이도 숨을 고쳐 쉴밖에

장단(長短)을 친다는 말이 모자라오.
연창(演唱)을 살리는 반주(伴奏)쯤은 지나고,
북은 오히려 컨닥타요.

떠받는 명고(名鼓)인데 잔가락을 온통 잊으오.
떡 궁! 동중정(動中靜)이오 소란 속에 고요 있어
인생이 가을같이 익어 가오.

자네 소리 하게 내 북을 치지.

Bản dịch của Lê Đăng Hoan

Anh đánh trống để lấy tiếng vang

Điệu nhạc tùng tùng tùng tùng tùng
Tiếng trống dập dồn bập bùng lên xuống

Theo nhịp thở phải đúng theo nhịp thở
Khó dễ trên đời đâu hiếm giữa nhân sinh

Chỉ còn lại màng da khi trống không có tiếng
Đánh chẳng hay năm tháng chỉ hư vô

Tiếng trống đánh chẳng tính dài hay ngắn
Là tiếng đệm cứu cho diễn xướng trôi qua
Tiếng trống là cầu nối nhạc ca

Người đánh trống lừng danh trong thiên hạ
Đâu dễ quên giai điệu nhạc lời ca
Tiếng tắc cồng, trong động có tĩnh yên
Nhân sinh đang chín vàng tựa mùa thu óng ả

Anh đánh trống để lấ y tiếng vang ròn rã

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Kim Young-rang » Trống