06/06/2023 21:10Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Cái đêm ngây ngất

Tác giả: Đỗ Quảng Hàn

Thể thơ: Thơ mới năm chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Đỗ Quảng Hàn vào 21/03/2021 16:15

 

Cái đêm ngây ngất lạ.
Cái vô cùng nở hoa.
Cái hữu hạn mở cửa.
Cái tận cùng vào mơ.
Năm 2019

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Quảng Hàn » Cái đêm ngây ngất