02/07/2022 23:55Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Quỳ Châu ca thập tuyệt cú kỳ 6
夔州歌十絕句其六

Tác giả: Đỗ Phủ - 杜甫

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 19/04/2015 10:21

 

Nguyên tác

東屯稻畦一百頃,
北有澗水通青苗。
晴浴狎鷗分處處,
雨隨神女下朝朝。

Phiên âm

Đông Đồn[1] đạo huề nhất bách khoảnh,
Bắc hữu giản thuỷ thông Thanh Miêu[2].
Tinh dục hiệp âu phân xứ xứ,
Vũ tuỳ Thần Nữ[3] há triêu triêu.

Dịch nghĩa

Tại Đông Đồn ruộng chiêm có chừng trăm sào,
Phía bắc có ngòi nước chảy quanh vũng Thanh Miêu.
Lúc tạnh bầy vịt quen tắm chia ra từng đám khắp nơi,
Mưa theo Thần Nữ chiều chiều đổ xuống.

Bản dịch của Phạm Doanh

Đông Đồn ruộng chiêm hơn trăm khoảnh,
Quanh mạ, phía bắc nước một ngòi.
Tạnh tắm vịt quen chỗ chỗ tụ,
Mưa theo thần nữ chiều chiều rơi.
(Năm 766)

[1] Nơi Công Tôn Thuật đời Hán đóng quân, cách Bạch Đế năm dặm.
[2] Tại phía đông kẽm Cù Đường.
[3] Theo Tống Ngọc, trong Vu sơn có nữ thần.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Phủ » Quỳ Châu ca thập tuyệt cú kỳ 6