15/05/2021 07:03Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tạ Đạo Huệ thiền sư
謝道惠禪師

Tác giả: Trí Bảo thiền sư - 智寶禪師

Thể thơ: Cổ phong (cổ thể); Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Lý
Đăng bởi Vanachi vào 29/06/2008 09:13

 

Nguyên tác

不因風卷浮雲盡,
爭見青天萬里秋。

相識滿天下,
知音能幾人。

Phiên âm

Bất nhân phong quyển phù vân tận,
Tranh kiến thanh thiên vạn lý thu?

Tương thức mãn thiên hạ,
Tri âm năng kỷ nhân?

Bản dịch của Huệ Chi

Không nhờ gió cuốn sạch mây mù,
Sao thấy trời xanh muốn dặm thu?

Quen biết khắp gầm trời,
Tri âm nào mấy ai?
Nguồn: Thơ văn Lý Trần (tập I), NXB Khoa học xã hội, 1977

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trí Bảo thiền sư » Tạ Đạo Huệ thiền sư