22/10/2021 20:44Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tệ lư khiển hứng, phụng ký Nghiêm công
敝廬遣興,奉寄嚴公

Tác giả: Đỗ Phủ - 杜甫

Thể thơ: Ngũ ngôn cổ phong; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 17/04/2015 21:28

 

Nguyên tác

野水準橋路,
春沙映竹村。
風輕粉蝶喜,
花暖蜜蜂喧。
把酒宜深酌,
題詩好細論。
府中瞻暇日,
江上憶詞源。
跡忝朝廷舊,
情依節制尊。
還思長者轍,
恐避席為門。

Phiên âm

Dã thuỷ bình kiều lộ,
Xuân sa ánh trúc thôn.
Phong khinh phấn điệp hỉ,
Hoa noãn mật phong huyên.
Bả tửu nghi thâm chước,
Đề thi hảo tế luân.
Phủ trung chiêm hạ nhật,
Giang thượng ức từ nguyên.
Tích thiểm triều đình cựu,
Tình y tiết chế tôn.
Hoàn tư trưởng giả triệt,
Khủng tị tịch vi môn.

Dịch nghĩa

Sông quê con đường có cầu phẳng,
Trên bãi cát mùa xuân rực ánh trúc trong làng.
Gió nhẹ thổi, đàn bướm vui bay,
Hoa ấm áp, đàn ong bận rộn.
Sẵn rượu nên uống tì tì,
Viết thơ bàn được đến chi tiết.
Trong phủ ngẫm ngày rảnh rang,
Trên sông nhớ đến nguồn lời.
Xưa kia thân thế hèn nơi triều đình,
Nhưng lúc nào cũng tôn trọng người lãnh đạo.
Nhớ lại cái qui tắc của người trên,
Sợ rằng vì được ưu đãi nên có phần thất lễ.

Bản dịch của Phạm Doanh

Sông quê đường cầu phẳng,
Làng xuân bến trúc ngời.
Đàn bướm lượn, gió nhẹ
Lũ ong chăm, hoa phơi.
Rượu sẵn cứ nghiêng chén,
Thơ thành, bàn kỹ thôi.
Trong phủ đầy ngày rảnh,
Trên sông nhớ nguồn lời.
Triều đình thân hèn cũ,
Tiết chế vẫn thường noi.
Ơn nhiều sợ thất lễ,
Bậc trên nghĩ rạch ròi.
(Năm 765)

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Phủ » Tệ lư khiển hứng, phụng ký Nghiêm công