21/10/2021 12:31Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Xuy địch
吹笛

Tác giả: Đỗ Phủ - 杜甫

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi hongha83 vào 26/10/2008 08:34

 

Nguyên tác

吹笛秋山風月清,
誰家巧作斷腸聲。
風飄律呂相和切,
月傍關山幾處明。
胡騎中宵堪北走,
武陵一曲想南征。
故園楊柳今搖落,
何得愁中曲盡生。

Phiên âm

Xuy địch thu san phong nguyệt thanh,
Thuỳ gia xảo tác đoạn trường thanh.
Phong phiêu luật lữ tương hoà thiết,
Nguyệt bạng quan san kỷ xứ minh.
Hồ kỵ trung tiêu kham bắc tẩu[1],
Vũ Lăng nhất khúc tưởng nam chinh[2].
Cố viên dương liễu kim dao lạc,
Hà đắc sầu trung khúc tận sinh.

Dịch nghĩa

Thổi sáo trong gió thu và dưới trăng núi sáng ngời,
Nhà nào đó sao lại lựa khúc đau buồn đến như thế.
Gió vi vu hoà cùng nhịp với tiếng sáo,
Trăng gần nơi ải núi, biết có mấy nơi được soi sáng.
Ngựa Hồ nghe tiếng sáo nửa đêm phải bỏ chạy về phương bắc,
Một khúc Vũ Lăng khiến nhớ lại ngày đi chiến trận miền nam.
Vườn cũ giờ đây dương liễu đã tan nát,
Làm cách nào để khi nghe các khúc đó sầu không phát sinh?

Bản dịch của Nhượng Tống

Non thu sáo thổi gió trăng trong
Khéo lựa nhà ai tiếng mủi lòng
Gió lọt cung thương hoà xát nhịp
Trăng soi ải núi sáng bao vùng
Ngựa Hồ về Bắc đêm tan vỡ
Khê Vũ sang Nam khúc não nùng
Vườn cũ liễu giờ xơ xác hết
Trời buồn chưa dễ nảy chồi đông
(Năm 766)

[1] Trương Lương cho người lên núi thổi sáo để gợi lòng nhớ quê cho lính của Hạng Vũ, vì thế quân Hạng Vũ tan vỡ.
[2] Bản sáo Vũ khê xuân được làm ra khi Mã Viện sang đánh Nam Việt.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Phủ » Xuy địch