19/05/2024 11:15Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Ngũ Hiểm than

Tác giả: Phạm Hy Lượng - 范熙亮

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi Phạm Hy Hưng vào 17/12/2022 00:39

 

Phiên âm

Thế lộ quần tư nhiếp lý khiêu,
Bằng Di[1] thị xứ cố tương kiêu.
Bôn thoan quá tảng chu tao bạch,
Nộ thạch vô ngôn lịch lạc hiêu.
Khoảnh khắc phì nhiêu tình bất thuấn,
Thương hoàng liệt đạ ngạn toàn diêu.
Thiết chu tưởng kiến thiên thu liệt,
Thả đối thanh sơn địch tửu biều.

Dịch nghĩa

Đường đời nghĩ khó trăm bề phải nhón chân mà bước,
Thuỷ thần ở nơi đây còn kiêu ngạo với nhau.
Nước xiết trào qua mặt khiến sóng xô trắng xoá bốn bề,
Đá ngầm vốn không nói gì cũng phải kêu réo.
Trong chốc lát sải mái chèo mà trợn mắt nhìn không chớp,
Vội vàng xoay bánh lái, thấy bờ nghiêng ngả.
Từ thuyền lớn nhìn ra thấy vẻ hùng tráng của ngàn năm,
Lại đối diện với non xanh nâng bầu rượu.

Bản dịch của Trần Lê Văn

Trăm khó đường đời, nhón gót qua,
Thuỷ thần cố ý ngạo người ta.
Thác trào trắng sóng tuôn ào ạt,
Đá vốn im lời cũng thét la.
Vội vội phóng chèo không chớp mắt,
Nhanh nhanh xoay lái thấy nghiêng bờ.
Ngồi thuyền ngắm cảnh nghìn thu mạnh,
Đối mặt non xanh, cất chén khà.
Thác Ngũ Hiểm thuộc Hoành Châu. Theo Bắc sà nhật kỷ của Phạm Ngư Đường, năm nơi hiểm trở (ngũ hiểm) ở đây gồm: Vách dựng (Lập bích), Cửa rồng (Long môn), Hổ nhảy (Hổ khiêu), Thỏ xoay (Chuyển thố) và Rắn treo (Quải xà). Nơi này có đền thờ tướng quân Phục Ba.

[1] Một tên gọi của thuỷ thần hay thần sóng, được dùng trong sách Nam hoa kinh của Trang Tử.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Phạm Hy Lượng » Ngũ Hiểm than