22/05/2024 09:03Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đăng Kinh Châu thành vọng giang kỳ 2
登荊州城望江其二

Tác giả: Trương Cửu Linh - 張九齡

Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 24/06/2014 17:35

 

Nguyên tác

東望何悠悠,
西來晝夜流。
歲月既如此,
為心那不愁?

Phiên âm

Đông vọng hà du du,
Tây lai trú dạ lưu.
Tuế nguyệt ký như thử,
Vị tâm na bất sầu?

Dịch nghĩa

Nhìn về phía đông thấy dòng nước dài dằng dặc,
Từ phía tây chảy tới ngày đêm không nghỉ.
Năm tháng cũng cứ như trôi đi như vậy không trở lại,
Khiến lòng làm sao không khỏi buồn?

Bản dịch của Nguyễn Minh

Nhìn về đông bao la trời đất
Dõi về tây nắng tắt, đêm tàn
Tháng năm như vậy miên man
Có tâm hồn, hỏi u buồn sao không

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trương Cửu Linh » Đăng Kinh Châu thành vọng giang kỳ 2