22/10/2021 08:44Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Điệp

Tác giả: Trần Bích San - 陳碧珊

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi hongha83 vào 04/04/2020 15:42

 

Nguyên tác

此身何處寄生涯,
祗向春韶覓百花。
一夜寒霜厲清氣,
不知漂泊在誰家?

Phiên âm

Thử thân hà xứ ký sinh nha (nhai),
Chi hướng xuân thiều mịch bách hoa.
Nhất dạ hàn sương lệ thanh khí,
Bất tri phiêu bạc tại thuỳ gia?

Dịch nghĩa

Thân này chẳng biết sống gửi ở đâu
Chỉ đợi ánh xuân là đi tìm trăm hoa
Gặp một đêm sương lạnh, khí buốt như cắt
Không biết rằng [bướm] trôi giạt ở nhà ai?

Bản dịch của Vũ Minh Am

Bướm hỡi nơi nào mi sống gửi?
Chờ trời hửng nắng lượn tìm hoa
Một đêm trở rét đầm sương giá
Trôi giạt nhà ai bướm trú nhờ?!
Nguồn: Tam nguyên Trần Bích San - Cuộc đời và tác phẩm, Hội Văn học nghệ thuật Nam Hà, 1994

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trần Bích San » Điệp