16/01/2021 21:53Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Mẹ bán chổi

Tác giả: Tô Hoàn

Thể thơ: Thơ tự do; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Cammy vào 08/05/2008 22:59

 

Người ta buôn bạc buôn vàng
Mẹ tôi bán chổi
Những cọng đót gầy gò
Mẹ chuốt về từ chân núi Hải Vân

Với mẹ
Chiếc chổi tốt quý hơn vàng bạc giả
Nơi đâu muốn sạch cũng cần.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tô Hoàn » Mẹ bán chổi