03/03/2021 22:19Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

4
4

Tác giả: Konstantin Simonov - Константин Симонов

Nước: Nga
Đăng bởi hongha83 vào 10/12/2012 20:49

 

Nguyên tác

Моя сестра благополучно родила
В землянке, в результате операции.
Пилот, пустивший "шрайк" из-под крыла,
Цель поразив, сказал своим по рации:
"Я цел, о'кей!" - про эту операцию.

Осколок "шрайка" зацепил брюшину
Сравнительно удачна, так что плод
Был чуть задет.
До свадьбы заживет!
Ребенок еще вырастет мужчиной.

Пока в землянке резали и шили,
Там, наверху, еще бомбежка шла,
У операционного стола
Два старика велосипед крутили,
Велосипедной фарою светили,
Чтоб у хирурга видимость была.
Все хорошо. И летчик цел -
о'кей.
И женщина почти цела -
о'кей.
Ребенок почти цел - о'кей.
Моя сестра благополучно родила
В землянке, в ходе этой операции...
В которой честь
американской нации,
Как говорят,
защищена была...

Bản dịch của Hoàng Trung Thông

Chị tôi ở dưới hầm
Sinh trọn vẹn nhờ vào phẫu thuật
Tên giặc lái ném bom "đúng mục tiêu" dưới đất
Báo tin về trận đánh, qua đài:
"Tớ vẫn còn nguyên vẹn - OK!"

Mảnh bom "đúng mục tiêu" vào bụng khéo ghê
Chỉ hơi chạm vào thai một tí
Cháu sẽ sống đến ngày cưới vợ
Sẽ lớn lên
thành người đàn ông!
Lúc đang khâu đang mổ dưới hầm

Trên mặt đất tiếng bom vẫn nổ
Hai ông già đạp chiếc xe bên bàn mổ
Ánh đèn xe soi cho nhà phẫu thuật thành công
Mội việc đều tốt lành
Và tên giặc lái vẫn còn nguyên vẹn
OK!
Và người phụ nữ hầu như nguyên vẹn
OK!
Chú bé cũng hầu như nguyên vẹn
OK!
Chị tôi sinh trót lọt dưới hầm
Nhờ vào tài phẫu thuật thành công...
Trong trận này
thanh danh nước Mỹ
Như chúng nói
được hoàn toàn bảo vệ...
Nguồn: Việt Nam hồn tôi, NXB Văn học, 1974

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Konstantin Simonov » 4