26/05/2022 09:30Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Chính nam
正南

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi Vanachi vào 31/05/2008 08:20

 

Nguyên tác

正南扶寧護宅神,
榮世男女出多人。
天德富貴滿屋盛,
八方會女常出君。

Phiên âm

Chính nam Phù Ninh hộ trạch thần,
Vinh thế nam nữ đa xuất nhân.
Thiên Đức phú quý mãn ốc thịnh,
Bát phương hội nữ thường xuất quân.

Dịch nghĩa

Ở hướng chính Nam là đất Phù Ninh, có thần bảo hộ,
Trai gái đông đúc, làm vẻ vang cho đời.
Đất Thiên Đức khắp mọi nhà đều giàu sang thịnh vượng,
Gặp lúc ngôi sao nữ xuất hiện giữa tám phương trời thì thánh quân sinh.

Bản dịch của Huệ Chi

Hướng Nam, thần hộ đất Phù Ninh,
Trai gái đầy thôn, nức tiếng lành.
Thiên Đức giàu sang no đủ khắp,
Giữa trời sao "nữ", thánh quân sinh.
Theo Thiền uyển tập anh, những khi sư Vạn Hạnh ngồi nhập định ban đêm thường nghe thấy ở ngôi mộ Đại vương Hiển Khánh 顯慶 (cha Lý Công Uẩn) có tiếng ngâm thơ. Sư cho người chép lại, được 4 bài, mỗi bài về một hướng, ca ngợi đất Thiên Đức (tức châu Cổ Pháp).

Nguồn: Thơ văn Lý Trần (tập I), NXB Khoa học Xã hội, 1977

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Chính nam