16/08/2020 01:01Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đôi ta cùng chiếu cùng giường

Tác giả: Hàn Quốc Vũ - Phan Quốc Vũ

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Hàn Quốc Vũ vào 03/04/2016 11:20

 

Đôi ta cùng chiếu cùng giường
Cùng hồn cùng mộng yêu thương trọn đời.
2000

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Hàn Quốc Vũ » Đôi ta cùng chiếu cùng giường