03/08/2020 20:36Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hôm qua đi trước nhà nường

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Thể loại khác (thơ); Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 02/06/2017 10:41

 

Hôm qua đi trước nhà nường,
Thấy mẹ nường đập nường, nường khóc, nường van.
Cửa sổ nhà nường, cửa sổ song loan,
Anh muốn vô ghé lưng chịu trận đòn oan cho nường.
Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Hôm qua đi trước nhà nường