23/06/2024 22:09Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Sự huỷ diệt đời sống
살생

Tác giả: Ko Un - 고은

Nước: Hàn Quốc
Đăng bởi hongha83 vào 04/08/2008 04:25

 

Nguyên tác

어버이도 아들도 벗도 베허라.
만나는 것들
어둠 속의 칼날도 베허 버려라.
다음날 아침
천지(天地)는 죽은 것으로 쌓여서
내가 할 일은 그것들을 묻는 일.

Bản dịch của Nguyễn Quang Thiều

Quên lãng cha mẹ, quên lãng con cái!
Điều này và điều kia và điều này không phải điều kia
Và những điều khác nữa

Quên lãng và tối mặt bởi lưỡi dao sắc lạnh của buổi tối
Rồi mỗi ban mai thức dậy thấy bầu trời và mặt đất
Ngập tràn những điều đã chết
Công việc đã mai táng chúng ta trong một ngày dài

Và dựng lên trên nấm mồ một thế giới mới.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Ko Un » Sự huỷ diệt đời sống