07/10/2022 02:51Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Mồ côi

Tác giả: Thanh Trắc Nguyễn Văn - Nguyễn Văn Tạo

Thể thơ: Thơ tự do; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi demmuadong vào 15/08/2006 05:42

 

“Má ơi con vịt chết chìm...”
Con kêu...
Oà khóc
Biết tìm má đâu?
1996

Nguồn: Hoa sứ trắng, NXB Đà Nẵng, 1997

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Thanh Trắc Nguyễn Văn » Mồ côi