23/03/2023 04:51Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Chợ Cô-sầu

Tác giả: Hoàng Trung Thông

Thể thơ: Thơ tự do; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi demmuadong vào 25/06/2008 07:45

 

Mồng tám tháng giêng chợ Cô-sầu.
Không rượu nhưng lòng vẫn cứ say.
(Ca đao Tày)


Chợ Cô-sầu
Chẳng có ai sầu
Khăn thêu, thổ cẩm, vải khoe mầu.
Người đi trẩy hội hay đi chợ
Anh đợi em hoài em ở đâu?

Chợ Cô-sầu
Chẳng có ai sầu.
Gà vịt nhiều hơn khoai với nâu.
Nón tre, túi vải, người như nước
Anh đợi lâu rồi em đứng đâu?

Chợ Cô-sầu
Lất phất mưa bay
Vai em vàng thắm gánh cam đầy
Đèo cao lũng thấp đường xa nhỉ
Xa mặc đường xa cứ tới đây.

Chợ Cô-sầu
Lất phất mưa bay
Đừng sợ đường trơn anh dắt tay
Áo chàm ai nhuộm mà xanh thế
Không rượu nhưng lòng vẫn cứ say.
Trùng Khánh, 12-1962

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Hoàng Trung Thông » Chợ Cô-sầu