16/08/2020 01:03Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Gẫm mình chưa mấy xuân thu

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 17/12/2015 08:40

 

Gẫm mình chưa mấy xuân thu,
Sầu vương đã chịu, oán thù đã mang.
Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Gẫm mình chưa mấy xuân thu