18/06/2021 04:04Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Con gà hắn gáy

Tác giả: Nguyễn Lãm Thắng

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Nguyễn Lãm Thắng vào 15/09/2016 15:11

 

Con gà gáy rách cả khuya
Máu tuôn cổ họng đầm đìa nhân gian
Con gà gáy giọng hờn oan
Máu tuôn cổ họng nhân gian đầm đìa.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Lãm Thắng » Con gà hắn gáy