19/10/2021 07:36Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đồng Quan chử thủ phong
銅官渚守風

Tác giả: Đỗ Phủ - 杜甫

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 24/05/2015 18:48

 

Nguyên tác

不夜楚帆落,
避風湘渚間。
水耕先浸草,
春火更燒山。
早泊雲物晦,
逆行波浪慳。
飛來雙白鶴,
過去杳難攀。

Phiên âm

Bất dạ Sở phàm lạc,
Tị phong Tương chử gian.
Thuỷ canh tiên tẩm thảo,
Xuân hoả canh thiêu sơn.
Tảo bạc vân vật hối,
Nghịch hành ba lãng khan.
Phi lai song bạch hạc,
Quá khứ diểu nan phan.

Dịch nghĩa

Không đầy một đêm mà cánh buồm lạc vào vùng Sở,
Tránh gió không quãng bến Tương.
Lối trồng theo nước nên trước hết phải làm ướt cỏ,
Mùa xuân lại đốt rãy.
Sớm đậu thuyền nên cảnh vật còn mờ mờ,
Đi ngược nên sóng gây trở ngại.
Có cặp hạc trắng bay về,
Qua mất hút rồi khó nắm lấy được.

Bản dịch của Phạm Doanh

Buồm Sở lạc gần đêm,
Bến Tương đành tránh gió.
Lửa xuân, phải đốt nương,
Trồng nước, cần ngâm cỏ.
Dừng sớm, cảnh vật mờ,
Đi ngược sóng cản trở.
Cặp hạc trắng bay về,
Qua rồi, nắm thật khó.
(Năm 769)

Nguyên chú: "Chử tại Ninh Hương huyện" 渚在寧鄉縣 (Bến thuộc huyện Ninh Hương).

Sông Tương khởi từ Tương Đàm vào vùng Thiện Hoá, nhập sông Liệu Hứa rồi tới sông Bạch Sa, chảy vòng lên tây bắc nhập vào sông Bát Khúc, len qua núi Đồng Quan, tới Tĩnh Cảng xưa là cửa sông Tân Khang, lại vòng lên phía tây bắc, gặp sông Kiều Khẩu, rồi vào Tương Âm.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Phủ » Đồng Quan chử thủ phong