06/08/2021 04:03Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Anh hùng đến đó thì vô

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 03/04/2015 08:30

 

Anh hùng đến đó thì vô,
Không vô rồi lại trách vô vô tình.
Không vô có lẽ đi chi,
Đi chi đến đó trách chi chi mà?
Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Anh hùng đến đó thì vô