15/08/2020 00:53Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Anh về mai mốt anh sang

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 04/04/2015 15:13

 

Anh về mai mốt anh sang,
Không thì em bắc nồi rang triệu hồn.
Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Anh về mai mốt anh sang