25/10/2021 01:37Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Song Hà Diệp - Hồ châu Giả Vân lão tiểu kỹ danh Song Hà Diệp
雙荷葉-湖州賈耘老小妓名雙荷葉

Tác giả: Tô Thức - 蘇軾

Thể thơ: Từ phẩm; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Bắc Tống, Liêu
Đăng bởi Vanachi vào 31/12/2006 18:47

 

Nguyên tác

雙溪月。
清光偏照雙荷葉。
雙荷葉。
紅心未偶,
綠衣偷結。

背風迎雨流珠滑。
輕舟短棹先秋折。
先秋折。
煙鬟未上,
玉杯微缺。

Phiên âm

Song khê nguyệt.
Thanh quang thiên chiếu song hà diệp.
Song Hà Diệp.
Hồng tâm vị ngẫu,
Lục y thâu kết.

Bối phong nghênh vũ lưu châu hoạt.
Khinh chu đoản trạo tiên thu chiết.
Tiên thu chiết.
Yên hoàn vị thượng,
Ngọc bôi vi khuyết.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Trăng lên trên suối hai dòng
Sen đôi hàng lá đùa trong ánh vàng
Song Hà Diệp đẹp mơ màng
Tim hồng chưa kết, kết tràng áo xanh.
Lá sen mưa rớt trôi nhanh

Chèo bơi thuyền nhẹ hái nhành thu xưa
Nhớ khi chiết đóa sen vừa
Tóc mây một mớ điểm trang chưa thành
Rượu nồng thiếu chén ngọc xanh.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tô Thức » Song Hà Diệp - Hồ châu Giả Vân lão tiểu kỹ danh Song Hà Diệp